Chương trình Chào năm mới 2020 được tổ chức tại Quảng Ninh  là chương trình Countdown Party vào đêm ngày 31/12. Theo đó, người dân Quảng Ninh sẽ được tận hưởng một bầu không khí sôi động trong mùa lễ hội những ngày cuối năm.